เกี่ยวกับเรา /

ทำไมต้อง H-Q-Training

    บริษัท ไฮควอลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ และได้ทำงานเกี่ยวกับการศึกษา คลุกคลีกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เราได้เล็งเห็นว่า “ครู” คือ “คนสำคัญ” เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต ได้แบบเท่าทวีคูณ

    “H-Q-Training” โดย บริษัท ไฮควอลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด จึงขออาสาอยู่เคียงข้างครู เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่น้อง เป็นครอบครัว ให้ความรู้เรื่องหลักสูตรคูปองครู ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะวิชาชีพต่างๆเพื่อครูทุกคน ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ องค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ครูได้ศึกษาหาความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

Beautiful Websites

.

Responsive Layout

..

Awesome Logos

..

High Res Prints

...

Lorem Ipsum

.

Dolor Sit Amet

.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et ut wisi.