สาระความรู้ /

วิทยฐานะ

วิทยฐานะ

  “วิทยฐานะ” คือ เรื่องสำคัญและจำเป็นของครูทุกคน “H-Q-Training” จึงมุ่งมั่นสร้างสรร รวบรวมเนื้อหา บทความ และข้อมูลเกี่ยวกับการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครู ที่กระชับ เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง อาทิ ข้อกำหนดของการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ, ว17, ว21, การทำ PLC ฯลฯ

Beautiful Websites

.

Responsive Layout

..

Awesome Logos

..

High Res Prints

...