• ผลักดันศักยภาพของครู
  ด้วยความเข้าใจ
 • แลกเปลี่ยน เรียนรู้
  พัฒนาทักษะวิชาชีพครู
 • หลักสูตรคุณภาพ
  คูปองครู 2562
 • เราคือส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์
  ร่วมเคียงข้างสร้างอนาคต

We are H-Q-Training

ทำไมต้อง Training

เพราะเราเชื่อว่า “คุณภาพการศึกษา เริ่มต้นที่ครู” เราจึงร่วมออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรคูปองครูคุณภาพกับองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชาและรูปแบบการอบรม เพื่อร่วมเคียงข้างครูคนสำคัญเช่นคุณ

หลักสูตรแนะนำ

คูปองครู 2562

ข่าวอัพเดรต